Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. oktoober 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon kuulutas välja projektikonkursid laskemoona ja rakettide tootmiseks Euroopa Liidus

Ammunition production in the EU 

Euroopa Komisjon võttis vastu Euroopa laskemoona tootmist toetavas määruses aastateks 2023–2025 ette nähtud tööprogrammi, mis aitab tugevdada ELi kaitsetööstust. Määrusega eraldatakse 500 miljonit eurot, et toetada kuni 1,4 miljardi euro väärtuses investeerimisprojekte laskemoona ja rakettide tootmiseks Euroopa Liidus. See on esimene kord, kui Euroopa Komisjon kuulutab välja hanke projektidele, millega parandatakse kaitseotstarbeliste toodete tootmisvõimsust Euroopas ja suurendatakse tarneahelate vastupidavust. Määrus aitab kõrvaldada kitsaskohti laskemoona ja rakettide tarneahelates ELis ja Norras, toetab tööstust kiireks kohanemiseks uute turusuundumustega ja vähendab ELi kaitsetööstuse sõltuvust.

Asepresident Věra Jourová sõnul näitab tööprogrammi väga kiire vastuvõtmine ELi suutlikkust tegutseda ühtselt ja hoogsalt. „See kinnitab ELi otsusekindlust Ukraina ja selle rahva toetamisel ning meie kodanike kaitsmisel. Tööprogrammi abil suurendame Euroopa laskemoonatootmist, aidates kaasa Ukraina esmavajaduste rahuldamisele ja Euroopa kaitsevalmiduse parandamisele.“  

Konkursikutsed puudutavad eelkõige lõhkeainete (soovitusliku eelarvega 190 miljonit eurot), püssirohu (144 miljonit eurot), mürskude (90 miljonit eurot) ja rakettide (40 miljonit eurot) tootmist.  Kaitseotstarbeliste toodete testimiseks ja sertifitseerimiseks on ette nähtud 4,35 miljonit eurot. Projektitaotlusi saab esitada kuni 13. detsembrini.

Toetatakse näiteks olemasolevate liinide laiendamist või ajakohastamist, uute liinide loomist, vana laskemoona kasutusotstarbe muutmise kavasid, väärtusahelate kindlustamist ja oskuste parandamist. Eesmärk on kaheosaline: ühelt poolt stimuleerida investeeringuid kiirete kohanduste tegemisse, et suurendada tarneahelate reageerimisvõimet, teiselt poolt aga suurendada tarneahelate vastupidavust ja töökindlust eelkõige piiriülese koostöö kaudu.

Ukraina abistamiseks on määrusega ette nähtud tagasiulatuvad sätted, mille alusel saab kaasrahastada tööstusliku tootmise kiirendamise projekte, mis algasid pärast 20. märtsi 2023 (sel päeval jõudis nõukogu kokkuleppele nn kolmetasandilise lähenemisviisi suhtes). Samuti nähakse tööprogrammis ette 30 miljoni euro suurune kasvufond, mille eesmärk on hõlbustada laskemoona ja rakettide tootjate jaoks juurdepääsu nii avaliku kui ka erasektori rahastusele ning kiirendada tootmisvõimsuse suurendamiseks vajalikke investeeringuid.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Laskemoona tootmist toetav määrus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. oktoober 2023
Autor
Esindus Eestis