Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. aprill 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon maksis Eestile taaste- ja vastupidavusrahastust välja 122,3 miljonit eurot

Taastekava RRF NextGenEU

Euroopa Komisjon tegi eile Eestile taaste- ja vastupidavusrahastust teise väljamakse, mille suurus on 122,3 miljonit eurot. Sellega on Eesti kätte saanud 53% oma 953 miljoni euro suurusest oodatavast kogurahastusest. Nagu kõigi liikmesriikide puhul, on taaste- ja vastupidavusrahastu raames tehtavad maksed tulemuspõhised ning sõltuvad Eesti taaste- ja vastupidavuskavas kirjeldatud investeeringute ja reformide rakendamisest.

18. detsembril 2023 esitas Eesti komisjonile taaste- ja vastupidavusrahastu raames teise maksetaotluse summas 122,3 miljonit eurot, mis hõlmab 15 vahe- ja kolme lõpp-eesmärki. Need seonduvad mitme reformiga avalike digiteenuste, energiatõhususe, ringmajanduse, transpordi ja liikuvuse, tervishoiu, pikaajalise hoolduse, töötushüvitiste ja soolise palgalõhe valdkonnas. Maksetaotlus on seotud ka investeeringutega valdkondadesse, nagu digitaalsete veoteenuste väljatöötamine, vesiniku ja energia salvestamise katseprojektid, energia tootmine tööstuspiirkondades, jalgratta- ja jalgteed omavalitsustes ning uue tervisekeskuse (nn TERVIKUM) ehitamine Viljandisse.

Komisjon andis Eesti maksetaotlusele esialgse positiivse hinnangu 12. märtsil 2024. Nõukogu majandus- ja rahanduskomitee heakskiitev arvamus võimaldas komisjonil teha lõpliku otsuse vahendite väljamaksmise kohta.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused taaste- ja vastupidavusrahastu maksenõuete menetluse kohta

Taaste ja vastupidavuse tulemustabel

Lisainfo Eesti taaste- ja vastupidavuskava kohta

Eesti taaste- ja vastupidavuskava

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. aprill 2024
Autor
Esindus Eestis