Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. detsember 2021Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon soovib kaasata 300 miljardit eurot investeeringuid kestlike ühenduste loomiseks kogu maailmas

global gateway

Täna käivitasid Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja uue nn globaalvärava strateegia, mille eesmärk on edendada arukaid, puhtaid ja turvalisi ühendusi digi-, energia- ja transpordivaldkonnas ning tugevdada kogu maailmas tervishoiu-, haridus- ja teadussüsteeme.

Sellised ühendused aitavad lahendada kõige pakilisemaid üleilmseid probleeme alates kliimamuutustest ja keskkonnakaitsest kuni terviseohutuse parandamise ning konkurentsivõime ja ülemaailmsete tarneahelate edendamiseni. Strateegia eesmärk on kaasata aastatel 2021–2027 kuni 300 miljardit eurot investeeringuid, et toetada üleilmset taastumist, võttes arvesse meie partnerite vajadusi ja ELi oma huve.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni sõnul on COVID-19 näidanud, kuivõrd ühendatud on meie maailm. „Euroopa tahab paremate ühenduste loomiseks investeerida nii kõvasse kui ka pehmesse taristusse, digi-, kliima- ja energia-, transpordi-, tervishoiu-, haridus- ja teadusuuringute valdkonda,“ ütles von der Leyen.

Globaalvärava strateegia hõlmab investeeringuid, millega edendatakse demokraatlikke väärtusi ja kõrgeid standardeid, head valitsemistava ja läbipaistvust, võrdseid partnerlusi, rohelist ja turvalist taristut ning toetatakse erasektori investeeringuid.

Euroopa tiimi kaudu toob strateegia kokku ELi, liikmesriigid ning nende finants- ja arenguasutused, mille hulka kuuluvad Euroopa Investeerimispank (EIP) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), ja püüab kaasata ka erasektorit, et võimendada investeeringuid ja saavutada sel teel ümberkujundavat mõju.

Globaalvärava strateegiat rahastatakse ELi mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) uutest rahastamisvahenditest. Lisaks uurib EL võimalust luua Euroopa ekspordikrediidirahastu, et täiendada liikmesriikides kehtivat ekspordikrediidi korda ja suurendada selles valdkonnas ELi üldist suutlikkust. Rahastu aitaks tagada ELi ettevõtjatele võrdsemad tingimused kolmandate riikide turgudel, kus nad peavad üha enam konkureerima väliskonkurentidega, kes saavad valitsuselt suurt toetust, ning hõlbustaks seega nende osalemist taristuprojektides.

Globaalvärav tugineb 2018. aasta ELi ja Aasia ühendamise strateegia saavutustele, hiljuti Jaapani ja Indiaga sõlmitud ühenduvuspartnerlustele ning Lääne-Balkani riikide, idapartnerluse ja lõunanaabruse majandus- ja investeerimiskavadele. See on täielikult kooskõlas ÜRO kestliku arengu tegevuskavaga aastani 2030 ning selle kestliku arengu eesmärkidega ja Pariisi kokkuleppega.

Edasine tegevus

Globaalvärava projektid töötatakse välja ja viiakse ellu Euroopa tiimi algatuste kaudu. ELi institutsioonid, liikmesriigid ja Euroopa finantseerimisasutused teevad koostööd Euroopa ettevõtetega ning partnerriikide valitsuste, kodanikuühiskonna ja erasektoriga.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade koos taustainfoga

Küsimused ja vastused algatuse „Globaalvärav“ kohta

Pressikonverentsi salvestus

Euroopa Komisjoni ja kõrge esindaja ühisteatis algatuse „Globaalvärav“ kohta

Teabeleht algatuse „Globaalvärav“ kohta

Link veebisaidile

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. detsember 2021
Autor
Esindus Eestis