Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. veebruar 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon soovitab uusi meetmeid vaktsiinennetatavate vähivormide ärahoidmiseks

labor

Soovituse keskmes on vaktsiinid, mille laiem kasutuselevõtt võimaldaks paremini ennetada kahe vähki põhjustava viirusinfektsiooni – inimese papilloomiviiruse (HPV) ja B-hepatiidi – levikut ning täpsemini jälgida vaktsineerituse taset. Hinnanguliselt on ligi 40% vähijuhtudest ennetatavad, kuid eile avaldatud aruande kohaselt eraldati 2021. aastal liikmesriikides ennetusele kõigest umbes 5% kõigist tervishoiukuludest.

Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides: „Ennetamine on alati parem kui ravi. Igal aastal sureb ELis emakakaelavähi tõttu peaaegu 14 000 inimest ning avastatakse üle 16 000 B-hepatiidi nakkuse juhtumi. Tänu ohututele ja tõhusatele vaktsiinidele on meil ajalooline võimalus emakakaelavähk ja muud nende viiruste põhjustatud vähivormid täielikult välja juurida.“

Emakakaelavähi ja muude HPV põhjustatud vähkkasvajate (teatavad pea- ja kaelavähi vormid ning anogenitaalsed vähid) ennetamiseks on Euroopa vähktõvevastase võitluse kavas liikmesriikidele seatud eesmärk vaktsineerida 2030. aastaks HPV vastu 90% tüdrukutest ja suurendada märkimisväärselt poiste vaktsineerimist. Samuti tuleks suurendada B-hepatiidi vastast vaktsineerimist, eelkõige maksavähi ennetamiseks. Paljudes liikmesriikides on HPV vastu vaktsineeritud selgelt alla 50% tüdrukutest. Poiste ja noorte täiskasvanute kohta on andmeid vähe ning ka B-hepatiidi vastase vaktsineerimise taseme kohta on need väga puudulikud.

Komisjoni soovitab muu hulgas:

 • vaktsineerida tasuta ja/või hüvitada täielikult vaktsineerimiskulud;
 • teha vaktsineerimine lihtsaks eelkõige sihtrühmade ning haavatavate ja eriti ohustatud elanikkonnarühmade jaoks;
 • lisada vaktsiinennetatavate vähivormide vastane vaktsineerimine riiklikesse vähikavadesse;
 • teha rohkem teavitustööd, et selgitada vaktsineerimise kasulikkust lapsevanematele, noortele ja sihtrühmadele ning tõhustada võitlust väär- ja desinformatsiooniga;
 • parandada vaktsineerituse tasemete seiret, et teha kindlaks lisatähelepanu nõudvad valdkonnad;
 • seada konkreetne eesmärk poiste vaktsineerimiseks HPV vastu;
 • B-hepatiidi puhul suurendada riiklikke jõupingutusi, et saavutada WHO 2030. aasta eesmärgid, mis on järgmised:
  • vaktsineerida B-hepatiidi vastu vähemalt 95% lastest (kolme annusega);
  • testida B-hepatiidi suhtes vähemalt 95% rasedatest naistest;
  • vaktsineerida õigeaegselt (24 tunni jooksul pärast sündi) vähemalt 95% vastsündinutest; tõhustada nende eesmärkide saavutamise seiresüsteeme ja kasutada vajaduse korral Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse pakutavat toetust;
 • luua elektroonilised vaktsineerimisregistrid;
 • vahetada teiste liikmesriikidega parimaid tavasid, et kiirendada edusamme riiklikul tasandil.

Liikmesriigid saavad jätkuvalt taotleda programmist „EL tervise heaks“ rahalist toetust vaktsineerimise edendamiseks ja vähivastaseks võitluseks. 2024. aastal saab alguse ka ühismeede, millega toetatakse liikmesriike HPV-vastase vaktsineerimise laiendamisel ning hepatiidi ja HIV/AIDSi vastu võitlemisel. Tegevust rahastatakse 20 miljoni euroga ELi eelarvest.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. veebruar 2024
Autor
Esindus Eestis