Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. august 2022Esindus Eestis4 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku 2023. aasta kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel

Fishing in the EU – France, fishermen at work

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku suurendada Läänemere keskosa räime ja atlandi merilesta püügivõimalusi ning hoida lõhepüük ning lääne- ja idaosa tursa ja lääneosa räime kaaspüük praegusel tasemel. Ülejäänud kalavarude puhul teeb komisjon ettepaneku püügivõimalusi vähendada, et parandada nende varude jätkusuutlikkust ja võimaldada neil taastuda.

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius ütles: „Olen jätkuvalt mures Läänemere halva keskkonnaseisundi pärast. Kuigi on mõningast paranemist, näeme endiselt selgelt eutrofeerumise mõju ja aeglast tegutsemist selle probleemi lahendamisel. Me kõik peame võtma vastutuse ja tegutsema üheskoos. Ainult nii saame tagada, et meie kalavarud tervenevad taas ja et meie kohalikud kalurid saavad neist jälle oma elatusallika. Tänane ettepanek on samm selles suunas.“

Viimasel kümnendil on ELi kalurid, kalandussektor ja riigiasutused teinud suuri pingutusi Läänemere kalavarude taastamiseks. Nende kalavarude puhul, mille kohta olid olemas täielikud teaduslikud nõuanded, on kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõttega juba kehtestatud püügivõimalused kaheksast kalavarust seitsmele, mis hõlmab 95% lossitud kala kogusest. Siiski on Läänemere lääne- ja idaosa tursa, lääneosa räime kaubanduslikud varud ning paljud Läänemere lõunaosa ja lõunaosa äärsete ELi liikmesriikide jõgede lõhevarud nende elukeskkonna halvenemisest tuleneva elupaikade kadumise tõttu tõsise keskkonnasurve all.

Tänases ettepanekus kavandatav lubatud kogupüük põhineb Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) parimatel kättesaadavatel hinnatud teaduslikel nõuannetel ning järgib Läänemere mitmeaastast majandamiskava, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu 2016. aastal. Üksikasjalik tabel on esitatud allpool.

Tursk

Läänemere idaosa tursa puhul teeb komisjon ettepaneku hoida lubatud kogupüük vältimatu kaaspüügi tasemel ja säilitada kõik 2022. aasta püügivõimalustes kehtestatud meetmed. Tursavarude taastamisega on tegeldud alates 2019. aastast, kui teadlased andsid esimest korda  häirekella varu väga halva seisundi pärast, kuid olukord ei ole siiani paranenud.

Läänemere lääneosa tursa seisund on kahjuks halvenenud ja selle biomass langes 2021. aastal kõigi aegade madalaimale tasemele. Seepärast teeb ettepaneku hoida lubatud kogupüük vältimatu kaaspüügi tasemel ja säilitada kõik 2022. aasta püügivõimalustes kehtestatud meetmed.

Räim

Läänemere lääneosa räimevaru suurus on alla ohutuid bioloogilisi piire ning teadlased soovitavad juba viiendat aastat järjest Läänemere lääneosa räime püük lõpetada. Seepärast teeb komisjon ettepaneku kehtestada väga väike vältimatu kaaspüügi lubatud kogupüük ja säilitada kõik 2022. aasta püügivõimalustes kehtestatud meetmed.

Läänemere keskosa räime puhul on komisjon jätkuvalt ettevaatlik ja teeb ettepaneku püüki suurendada 14%. See on kooskõlas ICESi nõuandega, kuna kalavaru suurus ei ole ikka veel saavutanud head taset. Samuti kooskõlas ICESi nõuandega teeb komisjon ettepaneku vähendada räime lubatud kogupüügi taset Botnia lahes 28%, kuna selle varud on langenud väga lähedale tasemele, mille juures need enam ei taastu. Liivi lahe räime puhul teeb komisjon kooskõlas ICESi nõuandega ettepaneku vähendada lubatud kogupüüki 4%.

Atlandi merilest

Kuigi ICESi nõuannete kohaselt oleks võimalik püüki märkimisväärselt suurendada, jääb komisjon ettevaatlikuks, peamiselt sellepärast, et kaitsta turska, mis on atlandi merilesta püügi vältimatu kaaspüük. Varsti peaksid jõustuma uued eeskirjad, millega muudetakse kohustuslikuks uue püügivahendi kasutamine, millega loodetakse oluliselt vähendada tursa kaaspüüki. Seepärast teeb komisjon ettepaneku suurendada lubatud kogupüüki vaid 25%.

Kilu

ICES soovitab kilupüüki vähendada. Selle põhjuseks on asjaolu, et kilu on saakliik tursale, mis ei ole heas seisukorras, ning seetõttu on see tursavarude taastamiseks vajalik. Lisaks on tõendeid valeandmete esitamisest niigi hapras seisundis kilu kohta. Seepärast jääb komisjon ettevaatlikuks ja teeb ettepaneku vähendada lubatud kogupüüki 20%, et viia see madalama maksimaalse jätkusuutliku saagikuse vahemikuni.

Lõhe

Läänemere avaosa eri lõhepopulatsioonide seisund on väga erinev – mõni populatsioon on väga nõrk, aga teised on heas seisundis. Maksimaalse jätkusuutliku saagikuse saavutamiseks soovitas ICES eelmisel aastal sulgeda kõik lõhepüügipiirkonnad Läänemere avaosas. Botnia lahe ja Ahvenamaa mere rannikuvete kohta märgiti nõuandes, et suvist püüki võiks siiski jätkata. ICESi nõuanne tänavu ei muutu ja seega teeb komisjon ettepaneku säilitada lubatud kogupüügi taseme ja kõik 2022. aasta püügivõimalustes kehtestatud meetmed.

Edasine tegevus

Nõukogu vaatab komisjoni ettepaneku läbi, et see 17.–18. oktoobri ministrite kohtumisel vastu võtta.

 

Lisateave

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2023. aastaks – COM(2022) 415

Küsimused ja vastused kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel 2023. aastal

Tabel: ülevaade lubatud kogupüügi muutustest 2022.–2023. aastal (arvud on tonnides, v.a lõhe puhul esitatud püütavate isendite arv)

 

 

2022

2023

Varu ja
ICESi püügipiirkond; alarajoon

Nõukogu nõusolek (tonnides ja muutus võrreldes 2020. aasta lubatud kogupüügiga (%))

Komisjoni ettepanek
(tonnides ja muutus võrreldes 2021. aasta lubatud kogupüügiga (%))

Läänemere lääneosa tursk 22–24

489 (–88 %)

489 (0 %)

Läänemere idaosa tursk 25–32

595 (0 %)

595 (0 %)

Läänemere lääneosa räim 22–24

788 (–50 %)

788 (0 %)

Botnia lahe räim 30–31

111 345 (–5 %)

80 074(–28 %)

Liivi lahe räim 28.1

47 697 (+21 %)

45 643 (–4 %)

Läänemere keskosa räim 25–27, 28.2, 29, 32

53 653 (–45 %)

61 051 (+14 %)

Kilu 22–32

251 943 (+13 %)

201 554 (–20 %)

Atlandi merilest 22–32

9 050 (+25 %)

11 313 (+25 %)

Läänemere avaosa lõhe 22–31

63 811 (–32 %)

63 811 (0 %)

Soome lahe lõhe 32

9 455 (+6 %)

9 455 (0 %)

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. august 2022
Autor
Esindus Eestis