Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Artikkel14. märts 2023Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku reformida ELi elektrituru korraldust

Wind turbines in Wallonia

Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku reformida ELi elektrituru korraldust, et kiirendada taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja gaasi kasutuselt kõrvaldamist, vähendada elektriarvete sõltuvust fossiilkütuste hinnakõikumistest, kaitsta tarbijaid paremini tulevaste hinnatõusude ja võimaliku turuga manipuleerimise eest ning muuta ELi tööstus puhtaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Praegune elektrituru korraldus on aastakümnete jooksul taganud tõhusa ja hästi lõimitud turu. Ent ülemaailmsed tarneprobleemid ja Venemaa manipuleerimine meie energiaturgudega on tekitanud paljudele tarbijatele märkimisväärselt suuremad energiaarved. Täna teeme ettepaneku meetmete kohta, mis muudavad energiakulud kogu ELis stabiilsemaks ja prognoositavamaks. Kui hoogustame taastuvatesse energiaallikatesse investeerimist, on meil lihtsam saavutada rohelise kokkuleppe eesmärke ja muuta ELi järgmistel aastakümnetel puhta energia edendajaks“, ütles energeetikavolinik Kadri Simson.

Kavandatud reformiga plaanitakse vaadata läbi mitu ELi õigusakti ning võtta meetmeid, mis motiveerivad sõlmima pikemaajalisi lepinguid ja tootma mittefossiilset elektrit. Samuti pakuvad need puhtamaid paindlikke lahendusi, et konkureerida gaasiga, näiteks tarbimiskaja ja energia salvestamine. Lisaks edendatakse kavandatud reformiga avatud ja ausat konkurentsi Euroopa energia hulgimüügiturgudel, sest turg muudetakse läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks.

Taastuvenergial põhineva energiasüsteemi ülesehitamine ei ole oluline mitte ainult elektriarvete vähendamiseks, vaid ka kestliku ja sõltumatu energiavarustuse tagamiseks kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppega ja kavaga „REPowerEU“. Elektrituru reform, mis on osa rohelise kokkuleppe tööstuskavast, võimaldab ka Euroopa tööstusel pääseda juurde taastuvatest ja mittefossiilsetest allikatest toodetud taskukohasele elektrile, mis on peamine CO2 heite vähendamise ja rohepöörde võimaldaja. Et saavutada ELi energia- ja kliimaeesmärgid, tuleb taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu selle kümnendi lõpuks kolmekordistada.

Tarbijate jaoks suureneb valik ja hinnastabiilsus

Tarbijate jaoks peaks suurenema lepingute valik ja enne lepingu allkirjastamist antakse neile selgemat teavet, et nad saaksid ülemääraste riskide ja volatiilsuse vältimiseks fikseerida kindlad ja pikaajalised hinnad. Samal ajal saavad nad endiselt valida ka dünaamilise hinnakujundusega lepingu, et kasutada ära hinnaerinevusi elektri kasutamisel, kui see on odavam (nt elektriautode laadimiseks või soojuspumpade kasutamiseks).

Lisaks sellele on reformi eesmärk suurendada hinnastabiilsust. Selleks peavad tarnijad juhtima oma hinnariske vähemalt ulatuses, mis vastab kindlaksmääratud hinnaga lepingute mahule, et olla vähem haavatav hinnatõusude ja turu volatiilsuse suhtes.

Kavandatud reformi põhjal peavad liikmesriigid kaitsma paremini ka haavatavaid tarbijaid, kellel on võlgnevused, teenuse katkestamise eest. Samuti võimaldab reform  liikmesriikidel laiendada reguleeritud jaehindu kriisi korral kodumajapidamistele ja VKEdele.

Uuendatakse ka taastuvenergia jagamist käsitlevaid õigusnorme. Tarbijad saavad investeerida tuule- või päikeseparkidesse ning müüa katusepaneelidega toodetud ülejäägi ka naabritele, mitte ainult tarnijale. Näiteks saavad üürnikud jagada katusel toodetud päikeseenergia ülejääki naabriga.

Koos ettepanekuga esitas komisjon täna liikmesriikidele soovitused salvestamisega seotud innovatsiooni, tehnoloogia ja võimsuse edendamise kohta.

Energiakulud muutuvad paremini prognoositavamaks

Viimase aasta jooksul on paljusid ettevõtteid rängalt mõjutanud liiga kõikuvad energiahinnad. Et selle mõju vähendada, teeb komisjon ettepaneku hõlbustada  energiaostulepingute kasutuselevõttu, mis tagaks stabiilsemad hinnad.

Kehtestatakse ka uued kohustused, et oleks hõlpsam lõimida taastuvaid energiaallikaid süsteemi ja muuta tootmine prognoositavamaks. Nende hulgas on võrguettevõtjate läbipaistvuskohustused seoses võrgu ülekoormusega ja reaalajale vastavamate kauplemistähtaegadega.

Kavandatavat reformi hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu, kes peavad selle enne jõustumist heaks kiitma.     

 

Lisateave

Pressiteade täiendava taustainfoga

Küsimused ja vastused

Energeetikavolinik Kadri Simsoni pressikonverentsi salvestus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. märts 2023
Autor
Esindus Eestis