Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade17. märts 20213 min lugemist

Komisjon tegi ettepaneku võtta ELis vaba liikumise hõlbustamiseks kasutusele roheline digitõend

digitoend.jpg
© EU
Täna tegi Euroopa Komisjon ettepaneku luua roheline digitõend, et hõlbustada ELis turvalist vaba liikumist COVID-19 pandeemia ajal. Roheline digitõend kinnitab, et selle omanik on COVID-19 vastu vaktsineeritud, tema COVID-19 testi tulemus on negatiivne või ta on COVID-19-st tervenenud. Tõend on tasuta ja kättesaadav kas digitaalselt või paberil. See sisaldab QR-koodi, mis tagab tõendi turvalisuse ja ehtsuse.

Komisjon loob digivärava ja aitab liikmesriikidel arendada kontrollitarkvara, mille abil on kõiki tõendeid võimalik kõikjal ELis kontrollida, ning toetab liikmesriike tõendite tehnilisel rakendamisel. Liikmesriikidele jääb vabadus otsustada, millised rahvatervisepiirangud reisijatele kaotada, kuid need tuleb samal viisil kaotada ka nendele reisijatele, kellel on roheline digitõend.

Õigusküsimuste volinik Didier Reynders sõnas: „Rohelise digitõendi eesmärk on tagada, et ELi kodanikud ja nende pereliikmed saaksid juba sel suvel turvaliselt ja minimaalsete piirangutega reisida. See ei ole vaba liikumise eeltingimus ega mingil moel diskrimineeriv. ELi ühine lähenemisviis aitab meil järk-järgult taastada vaba liikumise ELis ja vältida killustumist. Samuti annab see võimaluse mõjutada ülemaailmseid standardeid ja olla eeskujuks, tuginedes euroopalikele väärtustele nagu andmekaitse.“

Komisjoni tänane ettepank hõlmab järgmist.

 1. Kõigile ELi kodanikele kättesaadavad turvalised tõendid:
 • Roheline digitõend hõlmab kolme liiki tõendeid – vaktsineerimistõendeid, testimistõendeid (NAAT/RT-PCR test või antigeeni kiirtest) ja tõendeid isikutele, kes on COVID-19-st tervenenud.
 • Tõendid väljastatakse kas digitaalselt või paberil. Nii elektroonilisel kui ka paberkandjal tõendil on QR-kood, mis sisaldab olulist teavet, ning digiallkiri, millega tagatakse tõendi ehtsus.
 • Komisjon loob digivärava ja toetab liikmesriike tarkvara arendamisel, mida ametiasutused saavad kasutada kõigi tõendite allkirjade kontrollimiseks kogu ELis. Tõendi omaniku isikuandmeid digivärava kaudu ei edastata ning tõendit kontrolliv liikmesriik neid ei säilita.
 • Tõendid väljastatakse tasuta väljaandva liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ja inglise keeles.

 

 1. Diskrimineerimiskeeld:
 • Kõigil – nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimestel – peaks ELis reisides olema võimalik kasutada rohelist digitõendit. Selleks et vältida vaktsineerimata isikute diskrimineerimist, teeb komisjon ettepaneku luua lisaks koostalitlusvõimelisele vaktsineerimistõendile ka COVID-19 testimistõendid ja tervenemistõendid.
 • Ühesugused õigused rohelise digitõendiga reisijatele – kui liikmesriik aktsepteerib vaktsineerimistõendeid reisijate vabastamiseks teatavatest rahvatervisepiirangutest (nt testimine või karantiin), peab ta samadel tingimustel aktsepteerima ka rohelise digitõendi süsteemi alusel välja antud vaktsineerimistõendeid. See nõue piirduks vaktsiinidega, millele on antud kogu ELi hõlmav müügiluba, kuid liikmesriigid võivad otsustada aktsepteerida ka muid vaktsiine.
 • Muudest meetmetest teavitamine – kui liikmesriik nõuab rohelise digitõendi omanikelt jätkuvalt karantiini või testimist, peab ta sellest teavitama komisjoni ja kõiki muid liikmesriike ning oma otsust põhjendama.

 

 1. Üksnes põhiteave ja kaitstud isikuandmed:
 • Tõendid sisaldavad ainult piiratud hulka teavet, nagu nimi, sünniaeg, väljaandmise kuupäev, oluline teave vaktsiini/testi/tervenemise kohta ja tõendi kordumatu tunnus. Seda teavet võib kasutada üksnes tõendite ehtsuse ja kehtivuse kinnitamiseks ja kontrollimiseks.

Roheline digitõend kehtib kõigis ELi liikmesriikides ning selle võivad kasutusele võtta ka Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits. See tuleks anda ELi kodanikele ja nende pereliikmetele, olenemata nende kodakondsusest. Lisaks tuleks anda see ka ELis elavatele kolmandate riikide kodanikele, aga ka ELi külastavatele isikutele, kellel on õigus reisida teistesse liikmesriikidesse.

Rohelise digitõendi süsteem on ajutine meede. See peatatakse, kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutab COVID-19 põhjustatud rahvusvahelise tervisealase hädaolukorra lõppenuks.

Järgmised sammud

Selleks et süsteem oleks valmis enne suve, peavad Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku kiiresti vastu võtma.

Lisaks tuleb liikmesriikidel rakendada e-tervise võrgustikus kokku lepitud usaldusraamistikku ja tehnilisi standardeid, et tagada rohelise digitõendi õigeaegne rakendamine, koostalitlusvõime ja isikuandmete kaitse. Eesmärk on jõuda nii tehnilise töö kui ka ettepanekuga lõpusirgele lähikuudel.

Taust

Koroonaviiruse leviku piiramiseks võetud meetmete järgimiseks on inimestelt ELis reisimisel nõutud mitmesuguseid dokumente, näiteks arstitõendeid, testitulemusi või deklaratsioone. Kuna neil dokumentidel puudub ühtne vorming, on inimestel tekkinud ELis reisimisel probleeme. Samuti on teatatud võltsitud või valedokumentidest.

Värskeim teave koroonaviirusega seotud meetmete ja reisipiirangute kohta, mida liikmesriigid komisjonile edastavad, on leitav veebisaidilt Re-open EU.

Lisateave

Küsimused ja vastused – roheline digitõend

Roheline digitõend – teabeleht

Roheline digitõend – videoklipp

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse roheline digitõend vaba liikumise hõlbustamiseks ELis

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse roheline digitõend liikmesriikides seaduslikult viibivatele või elavatele kolmandate riikide kodanikele

Tõhus ja ohutu vaktsiin COVID-19 viiruse vastu kõigile eurooplastele

Euroopa Komisjoni veebisait koroonaviirusele reageerimise kohta

Re-open EU

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
17. märts 2021