Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. oktoober 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjoni tegi rea ettepanekuid julgeoleku tugevdamiseks ja sisserände paremaks haldamiseks ELis

võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu

Komisjon soovib karmistada viisavaba reisimise korda

Viisavabade riikide järelevalve tugevdamiseks tegi komisjon täna ettepaneku vaadata läbi kehtiv viisavabaduse peatamise kord. ELis kehtib viisavaba reisimise kord 60 ELi välise riigiga. Viisavaba reisimine on nii majanduse, ühiskonna kui ka kultuuri seisukohast väga kasulik ning hoogustab reisimist ja turismi, kuid seda võidakse ära kasutada ebaseaduslikuks ELi sisenemiseks. Näiteks antakse mõnes riigis investoritele investeeringute eest kodakondsus, mis aitab neil viisavabalt ELi pääseda. Muutuv geopoliitiline olukord on toonud kaasa ka viisavaba reisimisega seotud uusi probleeme ning hübriidohte, nagu riigi toetusel toimuv rändajate ärakasutamine. Ettepanekuga lisatakse uusi põhjuseid viisavabaduse peatamiseks, näiteks hübriidohtude korral, või juhul kui viisapoliitika ei ole ELi omaga piisavalt kooskõlas, võetakse kasutusele uus kiirmenetlus erakorralisteks olukordadeks ning tugevdatakse seire- ja aruandluseeskirju nende riikide jaoks, kellega on olnud probleeme.

Täismahus pressiteade koos lisainfo ja linkidega

 

Võitlus organiseeritud kuritegevuse ja uimastikaubandusega pöörab rohkem tähelepanu ennetusele ja kuritegelike võrgustike likvideerimisele  

Komisjon võttis täna vastu uue ELi tegevuskava uimastikaubanduse ja kuritegelike võrgustike vastase võitluse tõhustamiseks, tuginedes senistele seadusandlikele ja operatiivalgatustele. Uimastikaubandus on ELi jaoks praegu üks suuremaid julgeolekuohtusid. Kokaiini konfiskeerimise juhtude arv ELis on rekordtasemel ning ainuüksi 2021. aastal eemaldati seda turult 303 tonni. Kuritegelike võrgustike tegevuse ulatus, keerukus ja vägivaldsus on üha suurem. Tegevuskavas välja pakutud meetmed keskenduvad sadamate tugevdamisele, suurte kuritegelike võrgustike likvideerimisele, organiseeritud kuritegevuse ennetamisele, et hoida ära näiteks laste värbamist jõukude poolt, ning koostööle rahvusvaheliste partneritega.

Täismahus pressiteade koos lisainfo ja linkidega

 

ELi terviklik droonitõrjepoliitika vähendab tsiviildroonide kasutusest tulenevaid ohte

Lisaks võttis komisjon vastu teatise, mille eesmärk on vähendada tsiviilkasutuseks mõeldud droonide ebaseaduslikust ja ohtlikust kasutamisest tulenevaid ohte. Komisjon esitab teatises tervikliku ELi droonitõrjepoliitika, millega soovitakse tagada, et tehnoloogia kiire areng ja droonide arvu kasv ei põhjustaks ohtude kontrollimatut suurenemist avalikus ruumis. Kurjategijad on kasutanud droone smugeldamisel ja uimastkaubanduses, kahtlaseid droone on märgatud elutähtsa taristu ümbruses ning see on märk sellest, et droone võidakse kuritarvitada teabe kogumiseks vaenulikel eesmärkidel. Peale selle võib droonide ebaseaduslik kasutamine mõjutada üksikisikute ohutust ja õigust eraelu puutumatusele, eriti kui droone kasutatakse elamupiirkondades.

Täismahus pressiteade koos lisainfo ja linkidega

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. oktoober 2023
Autor
Esindus Eestis