Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade26. august 20211 min lugemist

Läänemere 2022. aasta kalapüügivõimalused toetavad kalavarude taastumist

p040899-395302_0.jpg
© EU
Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku 2022. aasta kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel. Selle ettepaneku põhjal määravad ELi liikmesriigid kindlaks, kui palju kala võib püüda kõige olulisemate kaubanduslike kalaliikidega asustatud mereosades.

Komisjon teeb ettepaneku suurendada räime püügivõimalusi Liivi lahes, säilitades samal ajal kilu, atlandi merilesta ja Läänemere idaosa tursa kaaspüügi praeguse taseme, kuid vähendada ettepanekuga hõlmatud ülejäänud kalavarude püügivõimalusi, et parandada nende varude jätkusuutlikkust ja aidata taastuda muudel kalavarudel, nagu tursk ja heeringas.

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius märkis: „Läänemere kehv keskkonnaseisund tabab valusalt meie kohalikke kalureid, kelle elatise aluseks on heas seisundis kalavarud. Seepärast teeb komisjon kõik endast oleneva nende varude taastamiseks – seda eesmärki kajastab ka tänane ettepanek. Kuna Läänemere seisund ei sõltu üksnes kalapüügist, tuleb kõigil anda oma panus, et tagada selle väärtusliku mereala pikaajaline jätkusuutlikkus.“

Viimasel kümnendil on ELi kalurid, kalandussektor ja riigiasutused teinud olulisi pingutusi Läänemere kalavarude taastamiseks. Teaduslike terviknõuannete kättesaadavuse korral on kooskõlas maksimaalse jätkusuutliku saagikuse põhimõttega juba kehtestatud püügivõimalused kaheksast kalavarust seitsmele, mis hõlmab 95% lossitud kala mahust. Ometi tegid teadlased 2019. aastal kindlaks, et olukord on kehvem kui varem arvati. Endiselt on vaja otsustavalt tegutseda, et taastada kõik kalavarud ning tagada nende kasv või püsimine jätkusuutlikul tasemel.

Kavandatav lubatud kogupüük (TAC) põhineb Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) parimatel teadusnõuannetel ning järgib Läänemere mitmeaastast majandamiskava, mille Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu 2016. aastal. Läänemere lääneosa tursa, Läänemere lääneosa räime ja lõhe osas ajakohastab komisjon oma ettepanekut niipea, kui asjakohased teaduslikud nõuanded on kättesaadavad (eeldatavasti septembri keskpaigaks).

Nõukogu vaatab komisjoni ettepaneku läbi eesmärgiga võtta see vastu 11.-12. oktoobril toimuval ministrite kohtumisel.

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2022. aastaks

Küsimused ja vastused kalapüügivõimaluste kohta Läänemerel 2022. aastal

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
26. august 2021