Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade29. veebruar 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Poola reformid õigusriigi taastamiseks võimaldavad riigil saada kätte taasterahastu vahendid

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Poland

Euroopa Komisjon võttis täna vastu kaks õigusakti, mis annavad Poolale võimaluse saada taaste- ja vastupidavusrahastust kätte 137 miljardit eurot. Õigusaktid on seotud Poolas õigusriigi reformidega ning hiljutiste meetmetega, mida riik on võtnud kohtusüsteemi sõltumatuse tugevdamiseks.

Komisjon on lõpetanud Poola maksetaotluse esialgse hindamise ning järeldab, et Poola on rahuldavalt täitnud kaks tähtsat eesmärki tugevdada Poola kohtusüsteemi sõltumatust ning võtta kasutusele Arachne riskihindamisvahend, mis toetab liikmesriikide auditi- ja kontrollisüsteeme ning tagab vajalikud kaitsemeetmed pettuste vastu.

Seoses õigusriigi olukorraga jõudis komisjon järeldusele, et alates 2022. aasta juunist kuni tänavu veebruarini võetud meetmetega on Poola kohtunike suhtes kohaldatavat distsiplinaarkorda põhjalikult reformitud. Reformid tugevdavad Poola kohtusüsteemi sõltumatust ja parandavad üldiselt riigi investeerimiskliimat:

  • kõrgeima kohtu distsiplinaarkolleegium kaotati ja asendati sõltumatu ja erapooletu kohtuga;
  • distsiplinaarkorda on reformitud ja kehtestatud on kaitsemeetmed, et kohtunikel ei tekiks enam distsiplinaarvastutuse ohtu kohtuotsuste sisu või ELi õiguse kohaldamise eest;
  • kõigil kohtunikel, keda distsiplinaarkolleegiumi otsused mõjutasid, on olnud õigus sellele, et uus kõrgeima kohtu kolleegium vaataks nende juhtumi uue korra alusel läbi. Kõik need kohtunikud, kelle tegevus oli ekslikult peatatud, on ennistatud.

Lisaks kinnitab Poola oma tegevuskavas selgelt, et Poola on pühendunud liidu õiguse ja Euroopa Liidu Kohtu praktika ülimuslikkuse austamisele.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
29. veebruar 2024
Autor
Esindus Eestis