Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. juuli 20211 min lugemist

Riigiabi: komisjon kiitis heaks 2 miljoni euro suuruse kava, millega toetatakse Eestis kultuuriürituste ja konverentside korraldajaid koroonaviiruse puhangu ajal

p051190-678536.jpg
© EU
Euroopa Komisjon on heaks kiitnud 2 miljoni euro suuruse kava, millega toetatakse Eestis toimuvate kultuuriürituste ja konverentside korraldajaid koroonaviiruse puhangu ajal. See meede kiideti heaks riigiabi ajutise raamistiku alusel.

Avaliku sektori toetust antakse otsetoetuste vormis, et katta selliste kultuuriürituste ja konverentside korraldajate vältimatud kulud, millega seoses on kavandatud tulu jäänud saamata või vähenenud piirangute tõttu, mis kehtestati viiruse leviku tõkestamiseks. Abi võib anda ürituste jaoks, mille kavandatud toimumisaeg on enne 31. detsembrit 2021. Abi minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne 100 000 eurot ürituse kohta.

Meetme eesmärk on leevendada ettevõtete järsku tekkinud likviidsuspuudujääki, mis on seotud koroonaviiruse pandeemiaga. Komisjon leidis, et Eesti meede on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige: i) toetus ettevõtte kohta ei ületa 1,8 miljonit eurot ja ii) toetust antakse hiljemalt 31. detsembril 2021.

Komisjon jõudis kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktiga b ja ajutise raamistiku tingimustega järeldusele, et meede on vajalik, sobiv ja proportsionaalne, et kõrvaldada tõsine häire liikmesriigi majanduses. Sellest lähtuvalt kiitis komisjon meetme ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks.

Lisainfot ajutise raamistiku ja muude meetmete kohta, mida komisjon on koroonaviiruse pandeemia majandusliku mõju leevendamiseks võtnud, leiab siit. Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon tehakse komisjoni konkurentsi veebisaidil riigiabi registris kättesaadavaks numbri SA.63701 all, kui võimalikud konfidentsiaalsusküsimused on lahendatud.

 

Lisateave

Arianna Podesta, tel: +32 229 87024; Maria Tsoni, tel.: +32 229 90526

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. juuli 2021