Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. jaanuar 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Tänasest saab ühineda ELi esmatähtsate ravimite liiduga

Medicins

 

Euroopa Komisjoni tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutus (HERA) kuulutas täna välja avaliku osalemiskutse ühinemiseks esmatähtsate ravimite liiduga. Liidu loomine on üks peamisi meetmeid esmatähtsate ravimite nappuse ennetamiseks ning sellesse loodetakse koondada kõik vajalikud organisatsioonid ja asutused, et tugevdada koostööd komisjoni, riikide valitsuste, ettevõtete ja kodanikuühiskonna vahel.

Täna alanud töö esmatähtsate ravimite liidu loomiseks on Euroopa terviseliidu jaoks oluline samm. See annab uut hoogu esmatähtsate ravimite tootmise laiendamisele ja ajakohastamisele ELis ning mitmekesistab rahvusvahelisi tarneahelaid. Sellega kaasnev ettevõtluspotentsiaal tugevdab Euroopa terviseliitu, aitab muuta ravimite tootmise ja hankimise viise ning suurendab varustuskindlust. Valitsused, ettevõtted, tervishoiutöötajad ja kodanikuühiskond saavad teha tihedamat koostööd kui kunagi varem, et tagada patsientidele parem kaitse ja juurdepääs vajalikele ravimitele,“ ütles Euroopa Komisjoni tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides. 

Esmatähtsate ravimite liit on eelkõige nõuandekogu, mis toimib ka võrgustikuna, et kiirendada ELi meetmete elluviimist ravimivaldkonnas. Selleks määratakse kindlaks lahendamist vajavad probleemid, tegevusprioriteedid ja võimalikud poliitilised lahendused, mida rakendada kogu ELis.

Algatus toetab ka ettevõtlust

Esmatähtsate ravimite liidust saab Euroopa terviseliidu ettevõtlust toetav haru. Liit töötab välja soovitused ja annab komisjonile, liikmesriikidele ja teistele ELi otsustajatele nõu, kuidas tegeleda pikaajalise raviminappusega. Euroopa Ravimiameti 2023. aasta detsembris avaldatud esmatähtsate ravimite loetelule tuginedes keskendub liit ravimitele, mille nappuse risk ning mõju tervishoiusüsteemidele ja patsientidele on suurim.

Liit toetab esmatähtsate ravimite tootmise, lepingute sõlmimise ja rahastamise lahendusi, et suurendada ELi strateegilist autonoomiat. Selleks kavatsetakse:

  • uurida, kuidas mitmekesistada ülemaailmseid tarneahelaid strateegiliste rahvusvaheliste partnerluste kaudu;
  • suurendada Euroopa suutlikkust toota ja uuendada kooskõlastatult elutähtsaid ravimeid ja nende koostisosi;
  • töötada välja ühine strateegiline lähenemisviis ravimite varumisele ELis;
  • aidata võimendada ja ühtlustada ELi ja riiklikku rahastamist, et ära hoida raviminappust.

Esmatähtsate ravimite liit on ühinemiseks avatud kõigile ettevõtetele ja organisatsioonidele, liikmesriikidele, kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ja nende ametitele, sotsiaalpartneritele, kodanikuühiskonnale, tervishoiutöötajatele, patsientidele, tarbijatele ning muudele sidusrühmadele ning ELi organitele ja ametitele. Huvilistel tuleb täita liidu veebisaidil avaldatud vorm.

Liidu tegevusaeg on viis aastat. Eeldatavasti alustab see tööd eeloleval kevadel ja avaldab sügiseks oma esimesed soovitused esmatähtsate ravimitega varustamise parandamise kohta.

24. oktoobril 2023 võttis komisjon vastu teatise, milles esitatakse meetmed esmatähtsate ravimite nappuse ennetamiseks ja leevendamiseks ELis sel talvel ja edaspidi. Hiljutine raviminappus, sealhulgas teatavate antibiootikumide puudus, näitab, et on vaja jätkata kooskõlastatud tegevust, et muuta ravimite tarneahelad pikas perspektiivis vastupidavamaks. Teatises pööratakse erilist tähelepanu esmatähtsatele ravimitele, mille varustuskindlus ELis peab olema tagatud igal ajal.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Euroopa Ravimiameti esmatähtsate ravimite loetelu

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis