Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade17. detsember 20202 min lugemist

Ühendkuningriigi väljaastumisleping jõustub 1. jaanuaril 2021

p047964-596310.jpg
© EU
ELi ja Ühendkuningriigi ühiskomitee kohtusid täna virtuaalselt, et kinnitada kõik ametlikud otsused ja muud praktilised lahendused, mis on seotud 1. jaanuaril 2021 jõustuva väljaastumislepingu rakendamisega. Sellele eelnes põhimõtteline kokkulepe, mille teisipäeval, 8. detsembril 2020 sõlmisid ühiskomitee kaasesimehed – Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič ja Ühendkuningriigi Lancasteri hertsogkonna kantsler Michael Gove

„Terve aasta jooksul oleme teinud väsimatult tööd selle nimel, et jõuda kokkuleppele väljaastumislepingu vormis ja sisus ning leida selle rakendamiseks toimivaid lahendusi. Need lahendused toovad Põhja-Iirimaa inimestele ja ettevõtetele selguse ja stabiilsuse, samal ajal aga säilib ka meie ühtse turu terviklikkus. Seetõttu on tänane päev oluline verstapost. Luban pühendunult jälgida, kuidas meie vastastikku kokku lepitud lahendused tegelikkuses toimivad. Seepärast jätkab ühiskomitee regulaarseid kohtumisi ka järgmisel aastal,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič.

Ühiskomitee võttis täna vastu viis otsust:

  • neli otsust Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kohta (otsus, mis käsitleb praktilist korda seoses liidu kohalolekuga Põhja-Iirimaal, otsus kaupade kohta, mille puhul „ei esine ELi ühtsele turule sisenemise ohtu“, otsus põllumajandus- ja kalandustoetuste vabastamise kohta riigiabi eeskirjadest ning otsus parandada mõned protokolli 2. lisas esinevad vead ja väljajätted);
  • ühe otsuse sotsiaalkindlustuse koordineerimise laiendamise kohta EMP riikidele ja Šveitsile (alates 1. jaanuarist 2021) ning

ühiskomitee võttis teadmiseks nimekirja 25 isikust, sealhulgas viiest eesistujast, kes täidavad vahekohtu liikmete ülesandeid väljaastumislepingu vaidluste lahendamise mehhanismi raames. See võetakse peagi vastu.

Kuna see oli viimane koosolek enne üleminekuperioodi lõppu aasta lõpus, vaatas ühiskomitee läbi ka muud peamised rakendamisvaldkonnad: kodanike õigused, finantssätted, muud väljaastumisega seotud küsimused ning protokollid Gibraltari ja suveräänsete baasipiirkondade kohta Küprosel.

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll

1. jaanuarist 2021 hakatakse kohaldama ka Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli, mis hõlmab mitut valdkonda, sealhulgas piiripunkte / sisenemispunkte, mis on spetsiaalselt ette nähtud loomade, taimede ja nendest saadud toodete kontrollimiseks, ekspordideklaratsioonid, ravimitega varustamine, jahutatud liha ja muude toiduainete tarnimine kauplustele ning protokolli tingimuste kohased riigiabi kohaldamise põhimõtted.

EL ja Ühendkuningriik on kokku leppinud praktilises töökorralduses ELi esindajatele, kes kasutavad Iirimaad ja Põhja-Iirimaad käsitleva protokolli artikli 12 kohaseid õigusi. Tänu sellele töökorraldusele on ELi esindajatel võimalik jälgida, et Ühendkuningriigi ametiasutused Põhja-Iirimaal rakendaksid protokolli nõuetekohaselt, kaitstes seeläbi ELi ühtse turu terviklikkust. Praktikas tähendab see, et neid ülesandeid võib täita kõikjal, kus kaubad ja loomad sisenevad Põhja-Iirimaale või lahkuvad sealt sadamate või lennujaamade kaudu. Ühendkuningriik on nõustunud tagama piisavad seadmed ja vahendid ning pideva ja reaalajas juurdepääsu oma asjakohastele IT-süsteemidele ja andmebaasidele nii kohapeal kui ka eemal olles, et võimaldada ELil protokollist tulenevaid õigusi täiel määral kasutada.

Nende vastastikku kokkulepitud lahenduste osana nõustus Ühendkuningriik tühistama Ühendkuningriigi siseturu seaduse vaidlusalused paragrahvid ning ei lisa sarnaseid sätteid maksuseadusesse. 

Vahekohus

Tänane ühiskomitee võttis teadmiseks väljaastumislepingu alusel loodud vahekohtu liikmetena tegutsevate isikute nimekirja ja kinnitas selle peatset vastuvõtmist. ELil ja Ühendkuningriigil on kummalgi 10 vahekohtu tavaliiget ja 5 ühiselt valitud isikut täidavad vahekohtute eesistuja ülesandeid.Nimekiri koosneb isikutest, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust, kellel on oma riigis kõrgeima kohtuniku ametikoha täitmiseks nõutav kvalifikatsioon või kes on tunnustatud ja pädevad õigusspetsialistid ning kellel on eriteadmised liidu õigusest ja rahvusvahelisest avalikust õigusest.

Ühendkuningriik astus Euroopa Liidust välja 31. jaanuari 2020. aasta keskööl. Väljaastumislepingu tingimuste kohaselt on Ühendkuningriigil üleminekuperiood kuni 31. detsembrini 2020.

Lisateave

Küsimused ja vastused.

Lisateave Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise ja väljaastumislepingu kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
17. detsember 2020