Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. veebruar 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Üleeuroopalise noorte tõlkevõistluse Eesti võitja on Kertu Reimal Rapla Gümnaasiumist

Juvenes Translatores Kertu Reimal

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja Euroopa Liidu noorte tõlkijate võistluse Juvenes Translatores võitjad. Eesti õpilaste hulgas osutus sel aastal parimaks Kertu Reimal Rapla Gümnaasiumist. Lisaks võidutööle tõsteti esile veel kolm äramärkimist väärinud tõlget, mille autoriteks on Lars Maigre Gustav Adolfi Gümnaasiumist, Erik Julius Lindgren Miina Härma Gümnaasiumist ja Kristjan Taniel Viimsi Gümnaasiumist. Iga-aastane keskkooliõpilastele mõeldud võistlus toimus juba 17. korda, kuid esmakordselt tuleb Eesti võitja väljastpoolt Tallinna või Tartut.

Õpilaste töid hinnanud Euroopa Komisjoni tõlkijate sõnul paistis Kertu Reimali võidutöö silma eriti loova keelekasutuse poolest, ent jäi samal ajal piisavalt truuks ka originaaltekstile. Kertu emakeeleõpetaja Ülle Mäekivi ja inglise keele õpetaja Katrin Villard tõstavad esile nii Kertu väga head inglise keele oskust kui ka lausa suurepärast emakeelt. Kertu on ka varem edukalt osalenud keele- ja kirjandusalastel võistlustel ning võitnud auhinnalisi kohti ja eripreemiaid.

Võistlusel osales kokku seitse Eesti kooli, kes valiti kandideerinute seast välja juhuvaliku teel. Ehkki enim tõlgiti inglise keelest eesti keelde, tegid Eesti õpilased tõlkeid ka saksa, prantsuse ja rootsi keelest.

Üle kogu ELi pani oma  keeleoskuse proovile 3 056 võistlejat 701 koolist. Tõlgete keelekombinatsiooni sai valida ELi 24 ametliku keele hulgast. Eelistatuim lähtekeel oli taas inglise, kuid 552 võimalikust keelepaarist olid tõlgete hulgas esindatud koguni 155. Eesti keelest tõlkis neli õpilast, kellest kolm inglise ja üks soome keelde.

Võistluse auhinnatseremoonia, kuhu kutsutakse kõigi 27 ELi riigi võitjad koos õpetajatega, toimub 21. märtsil 2024 Brüsselis.

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat on tõlkevõistlust Juvenes Translatores (ld k noored tõlkijad) korraldanud alates 2007. aastast. Programmi Erasmus+ toel toimuv võistlus on aastate jooksul osutunud oluliseks teetähiseks paljude noorte tõlkijate elus. Osa neist on otsustanud minna ülikooli tõlkimist õppima ja nii mõnigi on liitunud Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke osakonnaga kas praktikandi või koosseisulise tõlkijana.

Võistluse eesmärk on edendada keeleõpet koolides ja tutvustada noortele tõlkija elukutset. Osaleda saavad 17aastased keskkooliõpilased ja võistlus toimub kõikides loosi teel valitud koolides kogu ELis ühel ja samal ajal. Arvutiprogramm valib osalevad koolid välja juhuvaliku teel ja igast ELi riigist osaleb nii palju koole, kui palju on sellel riigil kohti Euroopa Parlamendis.

Mitmekeelsus ja seega ka tõlkimine on olnud ELi lahutamatu osa Euroopa ühendamise algusest saadik. Ametlikud keeled sätestati kõige esimeses, 1958. aastal vastu võetud määruses. Tänaseks on ELi ametlikke keeli algse nelja asemel juba 24, sest ELiga on ühinenud järjest uusi riike. 

Lisateave

Võistluse väljakuulutamine

Võistluse Juvenes Translatores veebisait

Juvenes Translatores Instagramis

@translatores

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. veebruar 2024
Autor
Esindus Eestis