Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. november 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Üleeuroopalise uuringu kohaselt usuvad pooled eurooplased antimikroobikumide viirustevastasesse toimesse

Medicins

Euroopa antibiootikumipäeva eel tehtud üleeuroopaline antimikroobikumiresistentsuse uuring näitab, et pooled eurooplased on jätkuvalt eksiarvamusel, et antibiootikumid hävitavad viirusi. Samal ajal on viimase aasta jooksul kasutanud antibiootikume vastanutest 23%, mis on madalaim näitaja alates 2009. aastast.

Antimikroobikumiresistentsus on üks suurimaid ohte inimese tervisele ning üks ELi terviseala asutuse HERA poolt kindlaks tehtud kolmest peamisest terviseohustHaiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) avaldas täna uued andmed, mille kohaselt sureb Euroopa Liidus, Islandil ja Norras igal aastal antibiootikumiresistentsete nakkuste tõttu üle 35 000 inimese. Sellised nakkused põhjustavad ELis 1,5 miljardi euro ulatuses tervishoiukulusid ja tootlikkuse vähenemist.

Eurobaromeetri uuring: ainult üks kahest vastanust teab, et antibiootikumid ei ole viiruste vastu tõhusad

Värske Eurobaromeetri eriuuring annab ülevaate eurooplaste suhtumisest antibiootikumidesse. Eesti tulemused jäävad Euroopa keskmisele mõnevõrra alla.

  • Antibiootikumide kasutamine oli rekordiliselt väike: 23% eurooplastest (Eestis 29%) ütles, et nad on viimase aasta jooksul võtnud suukaudseid antibiootikume. See on madalaim näitaja alates 2009. aastast. Kuid see varieerub 42%-st Maltal 15%-ni Rootsis ja Saksamaal.
  • Ligikaudu 8% (Eesti 11%) antibiootikumidest võeti ilma retseptita.
  • Väga suur osa eurooplastest on võtnud antibiootikume põhjuseta (st viirusnakkuste või ainult sümptomite korral).

Uuring näitas ka seda , et inimeste teadlikkus antibiootikumide sobivast kasutamisest on muret tekitav:

  • ainult pooled (50%, Eestis 48%) vastanutest teavad, et antibiootikumid ei ole viiruste vastu tõhusad;
  • ainult kolm eurooplast kümnest (Eestis 2,5 inimest kümnest) teadis, et antibiootikumide tarbetu kasutamine muudab need ebatõhusaks, et antibiootikumikuur tuleb lõpuni läbi teha, et antibiootikumidel on sageli kõrvaltoime (nt kõhulahtisus) ja et antibiootikumid ei toimi külmetushaiguste korral.

2023. aasta esimesel poolel vaatab komisjon läbi ravimeid käsitlevad ELi õigusaktid ning 2023. aasta teisel poolel käivitab liit programmi „EL tervise heaks“ alusel koos liikmesriikide, Norra, Islandi ja Ukrainaga antimikroobikumiresistentsust käsitleva ühisalgatuse, mille eelarve on 50 miljonit eurot.

ELi teadusuuringute programmist „Horisont 2020“ eraldati antimikroobikumiresistentsusega seotud teadusuuringute ja innovatsiooni toetamiseks üle 690 miljoni euro. Programmi „Euroopa horisont“ kahel esimesel aastal eraldati 13 antimikroobikumiresistentsusega seotud teadusprojekti jaoks 32,5 miljonit eurot.

Euroopa antibiootikumipäeva  tähistatakse igal aastal 18. novembril. Selle eesmärk on suurendada teadlikkust antimikroobikumiresistentsusest ja antibiootikumide mõistliku kasutamise tähtsusest. 

Eurobaromeetri eriuuring viidi läbi 27 ELi liikmesriigis 21. veebruarist kuni 21. märtsini 2022. Täielikud tulemused, sealhulgas liikmesriikide kaupa, on kättesaadavad siin.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava taustainfoga

ELi tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks

Eurobaromeetri uuring antimikroobikumiresistentsuse kohta

Programm „EL tervise heaks“

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. november 2022
Autor
Esindus Eestis