Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade29. jaanuar 20211 min lugemist

Vaktsiinitootjad peavad edaspidi taotlema ELis toodetud COVID-19 vaktsiinide ekspordiks luba

p048358-967188.jpg
© EU
Selleks et COVID-19 vaktsiinid jõuaksid kõigi ELi kodanikeni võimalikult kiiresti ning et vaktsiinide eksport väljapoole ELi oleks läbipaistvam, kehtestas komisjon täna nõude, et sellise ekspordi jaoks on vaja liikmesriikide luba.

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: „Eelmisel aastal tegime kõvasti tööd, et sõlmida vaktsiinitootjatega eelostulepingud ning tuua vaktsiinid inimesteni nii Euroopas kui ka mujal. Andsime ettevõtetele raha ette, et nad saaksid suurendada vaktsiinide tootmiseks vajalikku tootmisvõimsust, nii et tarned saaksid alata kohe, kui vaktsiinile on luba antud. Nüüd tahame me teada, kuhu meie vaktsiinid lähevad, ja tagada, et need jõuavad meie kodanikeni. Me vastutame Euroopa kodanike ja maksumaksjate ees – see on meie jaoks kõige olulisem.“

Komisjon on investeerinud suuri summasid vaktsiinitootjate tootmisvõimsuse suurendamiseks ELis. Selle eesmärk on tagada vaktsiinide kiirem tarnimine Euroopa kodanikele, toetada planeerimist ja vaktsineerimisstrateegiaid, mille lõppeesmärk on kaitsta rahvatervist. Seetõttu on mõistlik, et EL jälgib, kuidas on kasutatud eelostulepingute alusel välja makstud raha, eelkõige olukorras, kus COVID-19 vaktsiini napib. Täna kehtestatud süsteemiga nõutakse ettevõtjatelt liikmesriikide ametiasutuste teavitamist oma kavatsusest eksportida Euroopa Liidus toodetud vaktsiine.

Ekspordilubade süsteem

Kiirmenetluse korras vastu võetud ja täna avaldatud rakendusaktiga nähakse ette loa taotlemine COVID-19 vaktsiinide ekspordiks väljapoole ELi kuni 2021. aasta märtsi lõpuni. Seda kohaldatakse üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kellega EL on sõlminud eelostulepingud.

ELi vaktsiinistrateegia

Euroopa Komisjon avaldas 17. juunil Euroopa strateegia, kuidas kiirendada COVID-19 vastaste tõhusate ja ohutute vaktsiinide väljatöötamist, tootmist ja kasutuselevõttu. Õiguse eest osta konkreetse ajavahemiku jooksul kindla arvu vaktsiinidoose katab komisjon eelostulepingute alusel osa vaktsiinitootjate esialgsetest kuludest. Seda summat käsitatakse kui sissemakset nende vaktsiinide eest, mille liikmesriigid pärast ära ostavad. Eelostuleping kujutab endast seega riskivaba investeeringut, mis kohustab ettevõtjat toodet ette tootma isegi enne sellele müügiloa saamist. See peaks võimaldama kiireid ja katkematuid tarneid kohe, kui vaktsiinile on luba antud.

 

Lisateave

Komisjoni rakendusmäärus ja lisad

Küsimused ja vastused

Pressiteade täismahus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
29. jaanuar 2021