Põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Pressiteade6. aprill 2022Esindus Eestis

Komisjon esitas ettepanekud fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks ning tööstusheite eeskirjade ajakohast

Photos illustrating greenhouse gas emissions in Brussels

Komisjon esitas kaks uut määruse ettepanekut fluoritud kasvuhoonegaaside (F-gaasid) ja osoonikihti kahandavate ainete rangemaks kontrollimiseks ning ettepanekud tööstusheidete direktiivi ajakohastamiseks.

Uute määruste vastuvõtmine oleks tähtis samm ülemaailmse temperatuuri tõusu piiramiseks kooskõlas Pariisi kokkuleppega. Mõlemad ettepanekud koos aitaksid 2050. aastaks vähendada ELi kasvuhoonegaaside koguheidet 490 miljoni CO2-ekvivalenttonni võrra. Kuigi kehtivad ELi õigusaktid (osoonikihti kahandavate ainete määrus ja F-gaaside määrus) on nende gaaside kasutamist ja heidet juba märkimisväärselt piiranud, aitavad täna esitatud ettepanekud heitkoguseid veelgi vähendada ja pakuvad stiimuleid kliimasõbralike alternatiivide kasutamiseks.

Tööstusheite ajakohastatud eeskirjad aitavad suunata tööstusinvesteeringuid, mida on vaja, et Euroopa saaks 2050. aastaks minna üle saastevabale, konkurentsivõimelisele ja kliimaneutraalsele majandusele. Nende eesmärk on ergutada innovatsiooni, premeerida eestvedajaid ja aidata luua võrdsed võimalused ELi turul. Ajakohastatud eeskirjad aitavad luua pikaajalise investeerimiskindluse ning esimesed uued kohustused hakkaksid ettevõtetele kehtima kümnendi teisel poolel. Tööstusheidete direktiiv hõlmab praegu ligikaudu 50 000 suurt tööstuskäitist ja intensiivse loomakasvatuse ettevõtet Euroopas.

 

Pressiteated:

• Roheline kokkulepe: ELi tööstusheite eeskirjade ajakohastamine, et suunata suurtööstust pikaajalisel rohepöördel

• Roheline kokkulepe: fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine

Lisainfo:

Teabeleht tööstusheidete muudetud eeskirjade kohta

Pressikonverentsi salvestus juhtiva asepresidendi Frans Timmermansi ja volinik Virginijus Sinkevičiusega

Pressikonverentsi sõnavõtud

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
6. aprill 2022
Autor
Esindus Eestis